Je idee verder uitwerken

entrepreneurship is survival( a roddick).jpg

Je idee verder uitwerken
Heel wat personen en bedrijven ondervinden problemen bij het concretiseren van hun ideeën en innovatieve concepten. Veelal door een gebrek aan praktijkervaring of gebrek aan kennis over fondsenwerving.
Crowndog positioneert zich als de ontbrekende schakel waarmee personen en bedrijven hun droom kunnen realiseren. We hebben dan ook in de afgelopen jaren een unieke methodologie ontwikkeld om uw idee naar een concept om te vormen, verder uit te werken en uiteindelijk een volwaardig product in de markt te zetten. 
Door gebruik te maken van onze verschillende unieke tools is deze methode toepasbaar in elke sector en voor elke businessvorm van kleinhandelszaak tot KMO.
Wij analyseren uw idee en zoeken in een eerste verkennend gesprek naar de mogelijke addertjes onder het gras en bekijken de opportuniteiten tot commercialisatie.
We gaan samen met u op zoek naar de USP’s (unique selling propositions) van uw product en bekijken de mogelijkheden in de verschillende markten. We brainstormen samen om alle mogelijkheden te ontdekken en het product compleet te maken.
Hierbij heeft u reeds een uitgewerkt idee met een aantal kerngegevens die essentieel zijn om de haalbaarheid van uw idee in kaart te brengen. Vanaf hier kan u uw idee verder uitwerken naar een echt concept waar we verder ingaan op alle onderdelen van de bedrijfsvoering:
wat zal de basisstrategie zijn
welke middelen zijn daarvoor van essentieel belang
welke partnerships kan ik aangaan
hoe ga ik mijn klanten bereiken

Op zoek naar de unieke kenmerken van je product

Heel wat nieuwe ondernemers ondervinden problemen bij het uitwerken van hun ideeën en innovatieve concepten. Veelal door een gebrek aan praktijkervaring mbt de opstart van een bedrijf of gebrek aan kennis over fondsenwerving.

Crowndog positioneert zich als de ontbrekende schakel waarmee initiatiefnemers hun droom kunnen realiseren. We hebben dan ook in de afgelopen jaren een unieke methodologie ontwikkeld om uw idee naar een concept (dieper uitgewerkt idee met logische ondernemingsplan) om te vormen, verder uit te werken en uiteindelijk een volwaardig product in de markt te zetten. Dit alles op basis van de kennis van uw markt en uw klant.


Door gebruik te maken van onze verschillende unieke tools is deze methode toepasbaar in elke sector en voor elke ondernemingsvorm van kleinhandelszaak tot KMO.

Wij analyseren uw idee en zoeken in een eerste verkennend gesprek naar de mogelijke valkuilen en bekijken de opportuniteiten tot commercialisatie. We overlopen samen met u de benodigde aanpassingen en opties.

We gaan samen met u op zoek naar de USP’s (unique selling propositions) van uw product en bekijken de mogelijkheden in de verschillende markten. We brainstormen samen om alle mogelijkheden te ontdekken en het product compleet te maken.

Als dit is afgerond heeft u reeds een uitgewerkt idee met een aantal kerngegevens die essentieel zijn om de haalbaarheid van uw idee in kaart te brengen. Vanaf hier kan u uw idee verder uitwerken waar we verder ingaan op alle onderdelen van de bedrijfsvoering:

  • wat is de echte meerwaarde van mijn product voor de koper?
  • wat zal de basisstrategie zijn?
  • welke middelen zijn daarvoor van essentieel belang?
  • welke partnerships kan ik aangaan?
  • hoe ga ik mijn klanten bereiken?
  • enz...