Een Business canvas en Businessplan opmaken

400px-Business_Model_Canvas.png

Een Businessplan opmaken
Een stabiel en realistisch businessplan vormt de basis voor het aantrekken van partners, financiers of externe aandeelhouders. Een onderbouwd businessplan is de garantie voor het verkrijgen van de nodige fondsen bij uw bank.
Vaak worden businessplan en financieel plan met elkaar verward. Een businessplan gaat veel verder dan enkel en alleen een financiële analyse van uw concept. Een businessplan zal ook de sterktes en de zwaktes van uw bedrijf blootleggen, kritische vragen stellen bij concurrentie en uw eigen positie in de markt.
Een businessplan zal uw vooropgestelde bedrijfsvoering analyseren en aanduiden waar er nog noodzakelijke partners of kerncompetenties moeten verworven worden.
We bekijken alle financiële onderdelen van de commercialisatie van uw idee.
Juiste prijszetting, kostprijs van marketing en distributieinspanningen en inschatting van minimale verkoopsvolumes zijn nog maar enkele van de belangrijke aspecten in deze fase.
Hier krijgen we een duidelijk beeld of en wanneer je bedrijf rendabel zal zijn, welke financiële inspanningen nodig zullen zijn en hoe groot de schade zou kunnen zijn bij eventueel falen.
Een belangrijk gegeven al gaan we er natuurlijk van uit de het nieuwe bedrijf succesvol zal zijn en dat we ook een zicht kunnen krijgen op de financiële successen.
Klik hier voor een vrijblijvend informatief gesprek

Uit het Business Canvas een degelijk plan destilleren

Een stabiel,logisch en realistisch businessplan vormt niet alleen de basis voor een haalbare onderneming maar ook voor het aantrekken van partners, financiers of externe aandeelhouders. Een onderbouwd businessplan is de garantie voor het verkrijgen van de nodige fondsen bij uw bank.Een dergelijk businessplan bouwen we op op basis van een Business Model Canvas. Dit Business canvas doet je nadenken over alle belangrijke aspecten van je onderneming op een logische manier. Hieruit destilleren we dan je businessplan en financieel plan. Businessplannen zijn een leiddraad voor het verder uitrollen van je onderneming, niks meer en niks minder. Ze zijn nodig om je grondig te laten nadenken over je plan maar worden door heel veel ondernemers te halsstarrig gebruikt.

Vaak worden businessplan en financieel plan met elkaar verward. Een businessplan gaat veel verder dan enkel en alleen een financiële analyse van uw concept. Een businessplan zal ook de sterktes en de zwaktes van uw bedrijf blootleggen, kritische vragen stellen bij concurrentie en uw eigen positie in de markt.

Een businessplan zal uw vooropgestelde bedrijfsvoering analyseren en aanduiden waar er nog noodzakelijke partners of kerncompetenties moeten verworven worden.

We bekijken alle financiële onderdelen van de commercialisatie van uw idee.Juiste prijszetting, kostprijs van marketing en distributieinspanningen en inschatting van minimale verkoopsvolumes zijn nog maar enkele van de belangrijke aspecten in deze fase.

Hier krijgen we een duidelijk beeld of en wanneer je bedrijf rendabel zal zijn, welke financiële inspanningen nodig zullen zijn en hoe groot de schade zou kunnen zijn bij eventueel falen.

Een belangrijk gegeven al gaan we er natuurlijk van uit de het nieuwe bedrijf succesvol zal zijn en dat we ook een zicht kunnen krijgen op de financiële successen.

 

Klik hier voor een vrijblijvend informatief gesprek